ankara escort

www.izmirescortlr.com

istanbul escort

HABER AKIŞI

HAVAMIZ BOZULMASIN

 Tarih: 14-01-2020 04:00:00

Temiz Hava Eylem Planı (THEP) hazırlaması zorunlu kılınan 60 ilden biri olan Eskişehir’de 2020-2024 yıllarını kapsayan plan Mahalli Çevre Kurulunca onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Hava Kalitesi İndeksi’ne göre Türkiye’nin en temiz havasına sahip illerinden olan Eskişehir’de hava kalitesinin korunması için yapılan eylem planı revize edildi. 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi uyarınca Temiz Hava Eylem Planı (THEP) hazırlaması zorunlu kılınan 60 ilden biri olan Eskişehir için 2014-19 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 24/07/2014 tarih ve 52 nolu Mahalli Çevre Kurulu kararı ile onaylanan THEP planı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eskişehir Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası ve Esgaz Doğalgaz Dağıtım AŞ.’den müteşekkil komisyon marifetiyle 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilerek Eskişehir Mahalli Çevre Kurulu’nun 07/01/2020 tarih ve 82 nolu kararı ile onaylandı.Uygulama aşamasında Eskişehir hava kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağı düşünülen planın takibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, paydaş kurum/kuruluşlardan 6 aylık dönemler halinde temin edilen verilerin izlenmesi ve THEP-İZ portalına işlenmesi suretiyle gerçekleştirilecek.  Ayrıca aynı toplantıda 2020 yılı için tıbbi atık üreten tüm sağlık kuruluşlarınca ödenecek ücretler belirlenmiş ve İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının hazırlanması amacıyla komisyon oluşturuldu. HM

HABER ARŞİVİ
Yukarı