Adiyat suresi, Mekke döneminde inmiştir. Sure, 11 ayettir. Adiyat, hızlı koşan atlar demektir.

İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

Adiyat suresi, Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü suredir. Asr Suresi’nden sonra, Kevser Suresi’nden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır.

Adiyat Suresi Arapça

Adiyat Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim.

1. Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).

2. Fel mûriyâti kadhâ(kadhan).

3. Fel mugîrâti subhâ(subhan).

4. Fe eserne bihî nak’â(nak’en).

5. Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).

6. İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun).

7. Ve innehu alâ zâlike le şehîd(şehîdun).

Haftalık burç yorumları (2-8 Mart 2024) Haftalık burç yorumları (2-8 Mart 2024)

8. Ve innehu li hubbil hayri le şedîd(şedîdun).

9. E fe lâ ya’lemu izâ bu’sira mâ fîl kubûr(kubûri).

10. Ve hussıle mâ fîs sudûri.

11. İnne rabbehum bi him yevme izin le habîr(habîrun).

Adiyat Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

﴾1-6﴿ Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

﴾7﴿ Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.

﴾8﴿ Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

﴾9-11﴿ Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

Adiyat Suresi Faziletleri

Hızlı koşan atlar anlamına gelen Adiyat suresinde insanların nankörlüğü ve mala düşkünlüğü anlatılır.

Adiyat suresini okuyan kişilerin nazardan korunacaklarına inanılır.

Ayrıca rızkın artacağı ve uykusunda korkanların da rahat etmesi sağlanmaktadır.

Sureyi üzerinde taşıyanlar da duydukları korkulardan kurtulabilir.

Sureyi 3 defa okuyan nazardan korunur.