İ L A N
T.C.ESKİŞEHİR
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/23 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Hamdi AKBALI'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Suvermez Mah/Köy, Cilt No:91, Hane No:124'de nüfusa kayıtlı 05/07/1933 Açık doğumlu, 28/11/1976 tarihinde vefat eden 25855020928 T.C. kimlik numaralı müteveffa Hamdi Akbalı'na ait alacak ve borç miktarının bildirilmesi ve alacaklılar ile borçluların Mahkememize 1 ay içerisinde müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01960739