T.C. ESKİŞEHİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.66298964-2023/1213-Ceza Dava Dosyası
İ L A N

Basit yaralama ve mala zarar verme suçundan 2023/1213 Esas 2024/352 Karar sayılı 06.03.2024 tarihli ilam ile hakkında basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,mala zarar verme suçundan da 1 yıl 6 ay hapi cezası ile cezalandırımasına kararar verilen Wahad ve Wasan Mallokı oğlu10/10/1994 Baghıdad doğumlu Mustafa WaleedMohammed Al -Obaıdı 'agerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 (YEDİ) GÜN İÇİNDE, şayet başka bir yerde bulunuluyorsa bulunulduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine, Eskişehir'de bulunuluyorsa kararı veren mahkememize verilecek bir dilekçe veyatutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunulması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ile imzanın hakim tarafından onaylanması suretiyle, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunulması veya bu hususta verilecek bir dilekçe ile ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02042117