Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği, eş faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulanan “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Eskişehir pilot şehirler arasında yer aldı. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi “2025- 2029 Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı” çalışmaları neticesinde stratejileri görüşmek amacıyla iki gün süren toplantı düzenlendi.

Meclis salonundaki toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  (UNDP) Kıdemli Uzman Metehan Gültaşlı, Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara, Saha Koordinatörü Hatice Yıldırım Demir, Uzman Baran Can Karadoğan, belediye üst bürokratları ve belediye temsilcileri, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Kent Konseyi, BEBKA, İnno Derneği, Eksi 25 Derneği, Tiryakizade Sosyal Girişim, üniversite temsilcileri, Sosyal İklim Derneği, Sakin Okul Derneği, Aktiffelsefe Derneği (GEA Arama Kurtarma), AKUT Arama Kurtarma Derneği temsilcileri katıldı.

Eskişehir için en doğrusunda mutabık kalma sözü

Sivil toplum ve kamu iş birliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “2025-2029 stratejik planlarımızı belirlerken özellikle dış paydaşlarımızdan gelen fikir ve önerilerle eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Yerel yönetimlere kentte yaşayanların dahil edilmesini çok önemsiyoruz. UNDP’nin bu projesinde de pilot şehirler arasına girdiğimiz için çok mutluyuz.  Eskişehir’in doğru ve adil bir şekilde yönetilmesi için mutabık kalarak ilerlemeliyiz.” dedi.

UNDP Kıdemli Uzman Metehan Gültaş, proje kapsamında “Dirençli Şehir, Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehir, Yerelde Kalkınan Şehir, Katılımcı Şehir” gibi başlıkların öncelikli temalar olarak belirlendiğini söyledi. 

Ocak ayında başlatılan Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi ile sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı Sivil Toplum-Kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. 

Muhabir: Fatih Arduç