Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar burada yaptığı konuşmada, “Bugün buraya, yüksek sesle; ‘Öğretmenlik meslek kanunu, ayrıştırıcı değil kapsayıcı olmalı, eğitimcileri bölmemeli, haklar yarım kalmamalı’ demek için toplanmış bulunuyoruz. Uzun yıllar ihtiyaç haline gelen ve yıllarca talep ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu, nihayet bundan iki yıl önce çıkarılmıştı. Ancak ne yazık ki çıkarılan kanun, bütün uyarılarımıza rağmen ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenmemiş, daha ilk uygulamasında yetersizliği ortaya çıkmıştı. Kapsamı dar tutulmuş; şube müdürlerini, ilçe Milli Eğitim Müdürlerini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarını, bakanlık ve eğitim müfettişlerini,  şahsa bağlı uzmanları ve araştırmacıları kapsam dışı bırakan mevcut kanunun bir kısım maddeleri ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu günlerde yetersizliği açık ve iptal edilen maddeleri ile uygulama şansı kalmayan kanunun yeniden düzenlenmesi ve bu sefer kapsamı geniş, şiddete yaptırım içeren ve eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısı, TMBMM gündemine gelsin istiyoruz” dedi. 

Siyasi iradeyi ve TBMM’yi meslek kanununda beklentileri karşılayacak adım atmaya çağırıyoruz

Akar şöyle devam etti, “Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında eğitimciyi ayrıştırmayan bütünleştiren, farklılaştırmayan eşitleyen, engellemeyen destekleyen; eğitimi ve eğitimciyi bütüncül, eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir bakışla ele alan bir meslek kanunu içeriğinin oluşmasının mümkün ve elzem olduğuna inanıyoruz. Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyoruz. Siyasi iradeyi ve TBMM’yi meslek kanununda beklentileri karşılayan, millî eğitim uzmanı, Bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü ve yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, eğitim uzmanı kadrolarında görev yapanlardan aranan hizmet süresini tamamlayanlara da uzman öğretmenlik/başöğretmenlik ünvanına dayalı hakların tanınması konusunda adım atmaya çağırıyoruz” 

Akar, eğitimcilerin taleplerini ise şu şekilde sıraladı; 
•    Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir.
•    Ek ders ücreti artırılmalıdır.
•    Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olmalıdır.
•    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası katmerli ceza haline getirilmemelidir.
•    Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.
•    Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır.
•    Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalıdır.
•    Sözleşmeli öğretmenlik ve öğretmen alımında mülakat kaldırılmalıdır.
•    Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, memurluğa sınavsız geçişin önü açılmalıdır.
•    İptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesine çözüm üretilmelidir
•    Kamudaki şeflerin maaş dezavantajları giderilmelidir.
 

Muhabir: Fatih Arduç