İHALE İPTAL İLANI

Orman İşletme Müdürlüğü-Eskişehir DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şefliklerinde 2024 yılı Silvikültürel Faaliyetleri Kapsamında Koruya Tahvil, Sıklık Bakımı ve İlk Aralama Sahalarının Bakımı, Kontrolü ve Rapor Düzenlenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı’nin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası

:2024/317370

1-İdarenin

a) Adresi

: AKARBASI MAH. M.K.ATATÜRK CAD. 53 26010 - ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 2222303780 ve 2222309223

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  (yayınlanmış ise)

: 13.03.2024 ve 5075

b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)

: Sakarya Gazetesi – www.sehirgazetesi.com.tr

3-İhale iptal tarihi

: 20.03.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

: İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi

#ilangovtr Basın No ILN02007042