Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP A.Ş.), oluşturduğu teknoloji eko-sistemiyle Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. ETGB’de faaliyet gösteren firmalar aynı zamanda ürettikleri katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracatla öne çıkıyorlar. Türkiye’de kurulan ilk teknoloji geliştirme merkezi yönetici şirketi olan ATAP A.Ş. teknoloji üretimine ve ülke ekonomisine katkısını her geçen yıl artırarak devam ediyor. Bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri ürünlerin 2023 yılı ihracatı 6,1 milyon dolar ulaşırken, 2021 yılına oranla bölgeden yapılan ihracat yaklaşık 4 kat artış olduğu açıklandı.

İhracatımızdaki yüksek teknoloji ürün oranını artırmalıyız

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ATAP A.Ş.’de 2021 yılında kabuk değişimi yaşandığını ve yeni yönetimle birlikte ciddi çalışmalara ve projelere imza attıklarını belirterek, “2021 yılında ATAP A.Ş.’de bir bayrak değişimi yaşandı. Önceki yönetimler çok değerli işler ve yatırımlar gerçekleştirerek, bize büyümekte olan bir fidan teslim ettiler. Göreve gelen yeni yönetim kısa sürede çıtayı daha yukarıya taşıma hedefiyle birlikte güzel işlere imza atmaya başladılar ve çok ciddi de yol aldılar. Ortaya konan verilere bakıldığında özellikle ihracat oranlarında 4 kat bir büyüme söz konusu. Ancak bizim hedeflerimiz çok yükseklerde ve gidecek daha çok yolumuz var. Yönetimdeki arkadaşlarımız bizlerle uyum içinde teknoloji eko-sisteminin gelişmesi konusunda önemli adımlar atmaya başladılar. Atılan bu adımların meyvesi ilerleyen dönemde çok belirgin bir şekilde göreceğiz” dedi.

Cari açığın azaltılması için ihracattaki teknoloji payının artırılması gerektiğini ve burada teknoloji geliştirme bölgesine çok iş düştüğünü vurgulayan Başkan Küpeli, “Ülkemizin kurtuluşu, artık cari açığın kapatılması noktasında yatmaktadır. İşte tam bu noktada teknoloji geliştirme bölgemiz, arzu ettiğimiz konularda bizim derdimize derman olacak en önemli yerlerin başında gelmektedir. Türkiye’nin ihracatını arttırması, ithalatımızdan daha fazla ihracat yapabilmesi için tek çıkar yol teknolojik ürünler ihracatını arttırmaktan geçiyor. İhracatta kilogram başına 3-4 dolar seviyesinde olan fiyatlarımızın önce 10 dolara, daha sonra ise 20 dolara yükseltilmesi bizim için çok büyük önem taşıyor. Ülke olarak 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerimize ulaşma noktasında teknoloji geliştirme bölgemize ve buradaki firmalara çok ciddi işler düşüyor. İnşallah ilerleyen dönemde yeni yatırımlar tamamlandığında bölgemizdeki firma sayısında ciddi bir artış sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İhracatımız 4 kat, ciromuz 5 kat arttı

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, yönetim olarak 2021 yılından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı. Saraç, bölgede faaliyet gösteren firma sayısının 155’e yükseldiğini ileterek, “ATAP A.Ş. yönetimi olarak 3 yılı geride bıraktık. Kapasite olarak yüzde 99 doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Aslında bölgemizde faaliyet göstermek isteyen çok sayıda firma var, sürekli yeni başvurular geliyor ama firmalara sunduğumuz alanlarımızın bir hacmi var. Şimdi gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarla ilerleyen dönemlerde bu firma sayısını daha da arttıracağız. Geçtiğimiz günlerde bir belediyemizle protokol yaparak, yeni bir kuluçka merkezi kurmak için çalışmalara başladık, şimdi resmi izin süreçlerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Saraç, Ar-Ge çalışmalarında yüzde 19 oranında artış olduğunu aktararak, “ATAP’daki firmalarda 2020 yılında 266 Ar-Ge projesi yürütülürken, 2021 yılında bu rakam 296’ya, 2023 yılında 315’e yükselmiş durumda ve 2023 yılında firmalarımız 108 Ar-Ge projesini tamamlanmış durumda. Ar-Ge, tasarım ve destek personel sayımız 2021 yılında 1147 iken, 2023 yılında ise toplamda 1441’e çıktı. İnşallah yeni bina ve kuluçka merkezi yatırımlarımız tamamlandığında çalışan sayısı daha da artacak” ifadelerini kullandı.

3 yılda ihracat rakamlarında 4 katlık bir artışın söz konusu olduğunu belirten ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saraç sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Firmalarımızın ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme söz konusu. İhracatımız 2021 yılında 700 bin dolar iken, 2022 yılında 1,3 milyon dolara ve 2023 yılında 6,1 milyon dolar seviyelerine yükseldi. İhracatta önemli bir ivme yakaladık. Firmalarımızın nitelikli ve katma değerli ürünleri yurt dışında çok hızlı pazar buluyor. Aynı dönemde firmalarımızın ciroları 2021 yılında 181 milyon TL iken, 2023 yılında 5 kat büyüyerek 899 milyon TL’ye yükseldi. Mali ve ekonomik veriler iyi yolda olduğumuz gösteriyor. ATAP’ta ortaya koyduğumuz vizyon ve çalışmalarla çıtayı daha da yükselterek, ihracatımızı ve cirolarımızı artırmaya devam edeceğiz. ATAP A.Ş. olarak hedefimiz tabi ki de bunlarla sınırlı değil. Türkiye’nin en iyi teknokentleri arasında vizyonu ve misyonu ile farklı bir yere sahip olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve her alanda başarılı olma iddiamızı sürdürüyoruz. ATAP’ta firmalarımızın sağladığı başarılar, Eskişehir sanayiine de yansıyor ve sanayimizin üretiminin katma değerli gelişmesine önemli katkı sağlıyor.”

Muhabir: Fatih Arduç