İLAN
T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/129 Esas

DAVALI : AHMET CEYLAN
DAVACI : ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
FERİMÜDAHİL : ALBEDO BS ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ BEYPAZARI ŞUBESİ
Davacı tarafından Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Narlı Mahallesi, 149 ada, 46 parsel sayılı taşınmaz adına aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
17/01/2024 günü saat 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Müdahale Dilekçesi ve son duruşma zaptı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01934965