Şems suresi, Mekke döneminde inmiştir. Sure, 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

Şems suresi, Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı suredir. Kadir suresinden sonra, Büruc suresinden önce Mekke’de inmiştir.

Surede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semud kavminin helak edilişi anlatılmıştır.

Şems Suresi Arapça

Şems Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim.

1-10.  Veş şemsi ve duhâhâ. Vel kameri izâ telâhâ. Ven nehâri izâ cellâhâ. Vel leyli izâ yagşâhâ. Ves semâi ve mâ benâhâ. Vel ardı ve mâ tahâhâ. Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ. Kad efleha men zekkâhâ. Ve kad hâbe men dessâhâ.

10-15. Kezzebet semûdu bi tagvâhâ. İzinbease eşkâhâ. Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ. Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ. Ve lâ yehâfu ukbâhâ.

Şems Suresi Anlamı (Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1-10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

11-15. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resulü onlara: «Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

Lüleburgaz şehir mi? Lüleburgaz şehir mi?

Şems Suresi Faziletleri

Güneş anlamına gelen surenin bir çok fazileti bulunuyor.

Şems suresini okuyan kimseler sadaka vermiş kadar sevap kazanır ve güneş ile ayın doğduğu her şeyi de görür.

Yatsı namazlarında okunması tavsiye edilmekle birlikte günün her anında okunması mümkündür.

Şems suresini bol bol okuyan kişilerin şifa bulacakları ve tüm işlerde de saygı görecekleri rivayet edilir.

Şems suresinin, musibetlerden ve beladan korunmak için okunması gerektiği belirtilmiştir.

Allah'tan nasip ve rızık isteyenlerin okuması gereken surenin Şems suresi olduğu anlatılmıştır.