SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 68 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 22.02.2024 Perşembe günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

MADDE:3 Söz konusu yerlerin muhammen bedelleri ile geçici teminatları yazı ekinde liste halinde ayrı ayrı belirlenmiştir. Onaylanan ihale kararının, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisin de ihale bedeli yatırılarak tapuları devredilecektir.

MADDE:4 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:
Özel Kişilerden:

a. Adres beyanı,

b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği

c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı

e. Özel kişilerin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden:

a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,

b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,

c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.

d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE:5 İhale şartnamesi, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 370.00.-TL’ye temin edilebilir.

Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527

İlanen Duyurulur.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ LİSTESİ

NO

MAHALLE

MEVKİİ

ADA/PARSEL

ALAN /m²

NİTELİK

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

KALDIRIM

KÖY CİVARI

3548/4

1575,4

ARSA

126.000,00 TL.

3.780,00 TL.

2

KALDIRIM

KÖY CİVARI

3548/5

1393,84

ARSA

111.500,00 TL.

3.345,00 TL.

3

SIĞIRCIK

ULUYOL

2351

1484

ARSA

118.500,00 TL.

3.555,00 TL.

4

SIĞIRCIK

ULUYOL

2352

1506

ARSA

120.500,00TL

3.615,00 TL.

5

SIĞIRCIK

ULUYOL

2353

1480

ARSA

118.500,00 TL.

3.555,00 TL.

6

SIĞIRCIK

ULUYOL

2354

1327

ARSA

106.000,00 TL.

3.180,00 TL.

7

SIĞIRCIK

ULUYOL

2359

2230

ARSA

178.500,00 TL.

5.355,00 TL.

8

SIĞIRCIK

ULUYOL

2360

1485

ARSA

119.000,00 TL.

3.570,00 TL.

9

SIĞIRCIK

ULUYOL

2361

1440

ARSA

115.000,00 TL.

3.450,00 TL.

10

SIĞIRCIK

ULUYOL

2362

1530

ARSA

122.500,00 TL.

3.675,00 TL.

11

SIĞIRCIK

ULUYOL

2363

1440

ARSA

115.000,00 TL.

3.450,00 TL.

12

SIĞIRCIK

ULUYOL

2365

2017

ARSA

161.500,00 TL.

4.845,00 TL.

13

SIĞIRCIK

ULUYOL

2370

1568

ARSA

125.500,00 TL.

3.765,00 TL.

14

SIĞIRCIK

ULUYOL

2371

1585

ARSA

127.000,00 TL.

3.810,00 TL.

15

SIĞIRCIK

ULUYOL

2397

1530

ARSA

122.500,00 TL.

3.675,00 TL.

16

SIĞIRCIK

ULUYOL

2398

1607

ARSA

128.500,00 TL.

3.855,00 TL.

17

SIĞIRCIK

ULUYOL

2399

1805

ARSA

144.500,00 TL.

4.335,00 TL.

18

SIĞIRCIK

ULUYOL

2400

1739

ARSA

139.000,00 TL.

4.170,00 TL.

19

SIĞIRCIK

ULUYOL

2402

1502

ARSA

120.000,00 TL.

3.600,00 TL.

20

SIĞIRCIK

ULUYOL

2406

1503

ARSA

120.000,00 TL.

3.600,00 TL.

21

SIĞIRCIK

ULUYOL

2407

1553

ARSA

124.000,00 TL.

3.720,00 TL.

22

SIĞIRCIK

ULUYOL

2408

1477

ARSA

118.000,00 TL.

3.540,00 TL.

23

SIĞIRCIK

ULUYOL

2409

1758

ARSA

141.000,00 TL.

4.230,00 TL.

24

SIĞIRCIK

ULUYOL

2411

1422

ARSA

114.000,00 TL.

3.420,00 TL.

25

SIĞIRCIK

ULUYOL

2412

1449

ARSA

116.000,00 TL.

3.480,00 TL.

26

SIĞIRCIK

ULUYOL

2413

1470

ARSA

118.000,00 TL.

3.540,00 TL.

27

SIĞIRCIK

ULUYOL

2414

1479

ARSA

118.500,00 TL

3.555,00 TL.

28

SIĞIRCIK

ULUYOL

2415

1519

ARSA

121.500,00 TL.

3.645,00 TL

29

SIĞIRCIK

ULUYOL

2416

1554

ARSA

124.500,00 TL.

3.735,00 TL.

30

SIĞIRCIK

ULUYOL

2417

1519

ARSA

121.500,00 TL.

3.645,00 TL.

31

SIĞIRCIK

ULUYOL

2418

1511

ARSA

121.000,00 TL.

3.630,00 TL.

32

SIĞIRCIK

ULUYOL

2419

1529

ARSA

122.500,00 TL.

3.675,00 TL.

33

SIĞIRCIK

ULUYOL

2420

1475

ARSA

118.000,00 TL.

3.540,00 TL.

34

SIĞIRCIK

ULUYOL

2422

1245

ARSA

99.500,00 TL.

2.985,00 TL.

35

SIĞIRCIK

ULUYOL

2427

1228

ARSA

98.000,00 TL

2.940,00 TL.

36

SIĞIRCIK

ULUYOL

2428

1123

ARSA

90.000,00 TL.

2.700,00 TL.

37

SIĞIRCIK

ULUYOL

2431

1146

ARSA

91.500,00 TL.

2.745,00 TL.

38

SIĞIRCIK

ULUYOL

2434

1338

ARSA

107.000,00 TL.

3.210,00 TL.

39

SIĞIRCIK

ULUYOL

2435

1270

ARSA

101.500,00 TL.

3.045,00 TL.

40

SIĞIRCIK

ULUYOL

2436

1386

ARSA

111.000,00 TL.

3.330,00 TL.

41

SIĞIRCIK

ULUYOL

2437

1542

ARSA

123.500,00 TL.

3.705,00 TL.

42

SIĞIRCIK

ULUYOL

2438

1636

ARSA

131.000,00 TL.

3.930,00 TL.

43

SIĞIRCIK

ULUYOL

2439

1462

ARSA

117.000,00 TL.

3.510,00 TL.

44

SIĞIRCIK

ULUYOL

2440

1455

ARSA

116.500,00 TL.

3.495,00 TL.

45

SIĞIRCIK

ULUYOL

2441

1446

ARSA

115.500,00 TL.

3.465,00 TL.

46

SIĞIRCIK

ULUYOL

2442

1426

ARSA

114.000,00 TL.

3.420,00 TL.

47

SIĞIRCIK

ULUYOL

2443

1942

ARSA

155.500,00 TL.

4.665,00 TL.

48

SIĞIRCIK

ULUYOL

2444

1527

ARSA

122.000,00 TL.

3.660,00 TL.

49

SIĞIRCIK

ULUYOL

2445

1770

ARSA

141.500,00 TL.

4.245,00 TL.

50

SIĞIRCIK

ULUYOL

2446

1566

ARSA

125.500,00 TL.

3.765,00 TL.

51

SIĞIRCIK

ULUYOL

2447

1419

ARSA

113.500,00 TL.

3.405,00 TL.

52

SIĞIRCIK

ULUYOL

2448

1721

ARSA

137.500,00 TL.

4.125,00 TL.

53

SIĞIRCIK

ULUYOL

2449

1647

ARSA

132.000,00 TL.

3.960,00 TL.

54

SIĞIRCIK

ULUYOL

2450

1614

ARSA

129.000,00 TL.

3.870,00 TL.

55

SIĞIRCIK

ULUYOL

2451

1775

ARSA

142.000,00 TL.

4.260,00 TL.

56

SIĞIRCIK

ULUYOL

2452

1430

ARSA

114.500,00 TL.

3.435,00 TL.

57

SIĞIRCIK

ULUYOL

2453

1566

ARSA

125.500,00 TL.

3.765,00 TL.

58

SIĞIRCIK

ULUYOL

2454

1139

ARSA

91.000,00 TL.

2.730,00 TL.

59

SIĞIRCIK

ULUYOL

2455

1180

ARSA

94.500,00 TL.

2.835,00 TL.

60

SIĞIRCIK

ULUYOL

2456

1280

ARSA

102.500,00 TL.

3.075,00 TL.

61

SIĞIRCIK

ULUYOL

2457

1535

ARSA

123.000,00 TL.

3.690,00 TL.

62

YENİCE

ELİF

5662/8

376,23

ARSA

188.000,00 TL.

5.640,00 TL.

63

YENİCE

H.AHMET

5701/13

227,6

ARSA

114.000,00 TL.

3.420,00 TL.

64

YENİCE

H.SEZEN

5718/9

50,66

ARSA

   167.000,00 TL.

5.010,00 TL.

65

YENİCE

H.SEZEN

5718/10

282,9

ARSA

66

YEŞİLKÖY

KÖY CİVARI

107/4

1974,15

ARSA

158.000,00 TL.

4.740,00 TL.

67

YEŞİLKÖY

KÖY CİVARI

107/5

1793,11

ARSA

143.500,00 TL.

4.305,00 TL.

68

YUKARIKEPEN

KÖYİÇİ

0/882

272,5

Ev ve Avlu

136.000,00 TL.

4.080,00 TL.

          

                  

#ilangovtr Basın No ILN01979203