SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresi, muhammen bedeli geçici teminatı ve kiralama süresi belirtilen 27 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1.ve 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 19.07.2024 Cuma günü saat 14:30 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:30’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.
MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:
Özel Kişilerden 
a. Adres beyanı.
b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği.
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
e. Özel kişilerin belediyeye kira, vergi, vb. borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)

f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.
Tüzel Kişilerden:
a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.  
d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı.  
Tüzel kişiliğin büyük ortağının Belediyeye (Kira, Vergi ve vb.) borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.(Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)

e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.
MADDE:4 Ayrıntılı bilgi İhale Şartnamesinde yazılıdır. İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 370,00.-TL’ye temin edilebilir.

Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527 İlanen Duyurulur.                                                                              
                                                                                                                   
19.07.2024 TARİHİNDE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  

              SIRANO. ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KİRA BAŞLAMA TARİHİ KİRA BİTİŞ TARİHİ
1 Cumhuriyet Mah./S.Demirel Cd./No:2/(Cafe)/Sivrihisar 15.000,00 TL. 16.200,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
2 Cumhuriyet Mah./B. Menderes Cd./No:2/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
3 Cumhuriyet Mah./B. Menderes Cd./No:4/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
4 Cumhuriyet Mah./S.Demirel Cd./No:1/(Spor Salonu) 5.000,00 TL. 5.400,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
5 Sığırcık Mah./2319 Parsel/(Arsa) 1.000,00 TL. 1.080,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
6 Karacalar Mah./Kuma Sk./No:(8/2)/Sivrihisar 5.000,00 TL. 5.400,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
7 Karacalar Mah./Kuma Sk./No:(8/3)/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
8 Karacalar Mah./Kuma Sk./No:10/Sivrihisar 5.000,00 TL. 5.400,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
9 Dümrek Mah./Başağaç Mev./(İşyeri)/Sivrihisar 2.000,00 TL. 2.160,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
10 Kılıç Mahallesi Kule Sk./No.10/(Seyir Terası Cafe) 10.000,00 TL. 10.800,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
11 Kılıç Mah./Un Kapanı Cad./No:80/(Kıl Çadırı) 10.000,00 TL. 10.800,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
12 Kurşunlu Mah./Uçapark/No:14/(Cafe)/Sivrihisar 30.000,00 TL. 32.400,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
13 Cumhuriyet Mh/Pr.N.Avcı Cad./No:(32/A)/(Çay Bah) 10.000,00 TL. 10.800,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
14 Kubbeli Mah./Alemşah Cad./No:9/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
15 Kubbeli Mah./Alemşah Cad./No:11/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
16 Kubbeli Mah./Alemşah Cad./No:13/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
17 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:5/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
18 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:7/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
19 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:9/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
20 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:11/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
21 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:13/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
22 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:15/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
23 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:20/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
24 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:21/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
25 Karacalar Mah./Yemenici Sk./No:23/Sivrihisar 3.000,00 TL. 3.240,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
26 Karacalar Mah./Akçeşme Cad./No:49/Sivrihisar 4.000,00 TL. 4.320,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027
27 Hızırbey Mah./ N.Hoca Parkı/(K.Doğu Köşesi 500 m² alan) 5.000,00 TL. 5.400,00 TL. 01.08.2024 31.07.2027


 

#ilangovtr Basın No ILN02053731