Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olup, 7 ayetten oluşur. "Fatiha" kelimesi, başlangıç veya açılış anlamına gelir ve sure bu ismi bu özelliğinden almıştır. Fatiha Suresi, Mekke döneminde indirilmiştir.

Bu sure, İslam toplumunda büyük bir öneme sahiptir ve sıkça okunur. Ayrıca Fatiha, İslam'ın en temel ibadetlerinden biri olan namazın içeriğinde yer alır. Fatiha, hem övgü hem de dua niteliği taşır.

Rize halkının kökeni nereye dayanır? Rize halkının kökeni nereye dayanır?

Fatiha Suresi'nin okunması Allah tarafından övülmüş ve okuyan kişiye büyük sevaplar vaat edilmiştir. Bu sureyi okuyan kişi, tüm Kuran'ı okumuş gibi bir sevaba nail olur. Ayrıca, Fatiha Suresi'nin sıkça okunmasının Cehennem kapılarını kapatma etkisi olduğuna inanılır. Yani, bu sureyi sık sık okuyan kişi Cehennemden korunur ve kurtuluşa erer.

Fatiha Suresi aynı zamanda kötü ruhların, şeytanların ve insanların kötülüklerinden korunmak için okunan bir dua olarak kabul edilir. Ayrıca, bu surenin okunmasının hem ruhsal hem de bedensel hastalıkları iyileştirici etkileri olduğuna inanılır.

Fatiha Suresi'nin Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu birçok kişi tarafından merak edilen konulardır. Bu sureyi doğru bir şekilde okuyarak ve anlayarak okumak, İslam inancına göre büyük bir öneme sahiptir ve manevi faydalar sağlar. 

Fatiha Suresinin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

İhdinessırâtel müstakîm

Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Fatiha Suresinin faziletleri

Fatiha; istektir, münacattır, duadır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100’e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır.

Her gün Fatiha’yı 313 defa okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur. Allah okuyanın içini ve dışını temizler.

Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felak ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.

Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.

Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.

Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde bin defa okunur.

Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere üç defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bunu su ile silip içersen zekan açılır. İşittiğini unutmazsın. Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer. 

Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

Gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer.

Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekat Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

Bir haceti, isteği olan maksadının olması için 40 gün ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi yada hacetimi ihsan buyur diye dua ederse haceti olur.

Hasta olan kişi; bir kap içine zemzem yada yağmur suyu koyup, üzerine 70 defa Fatiha, 70 Ayetel Kürsi, 70 İhlas, 70 Felak, 70 Nas surelerini okur ve içerse hastalığı iyileşir, şifa bulur.

Hastaya ve büyüye maruz kalana Fatiha Suresi, Ayetel Kürsi ve 4 İhlas; 7’şer defa okunur.

Bir ölünün ardından 1 Fatiha 11 İhlas okuyup öncelikle Peygamber Efendimizin S.A.V. mübarek ruhlarına, peygamberlere, ashabı kirama, evliyaya ve ölen kişinin ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Hem ölüye, hem de okuyana hayır getirir.

25 estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Selatü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemi nurlanır.

Kaynak: Haber Merkezi