Kütahya’da bulunan yeraltı zenginlikleri arasında linyit mevcuttur. Kütahya'da linyit varlığı, ilin en önemli maden kaynaklarından biri haline gelmiştir.

Kastamonu Tiridi nedir? Kastamonu Tiridi nedir?

Linyit, kahverengi kömür olarak da bilinen ve yerkabuğunda en yaygın bulunan kömür türüdür. Linyitin ısıl değeri diğer kömür türlerine göre daha düşüktür ancak bol miktarda bulunur ve çıkarılması nispeten kolaydır. Bu nedenle de linyit enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Linyitin kullanım alanları oldukça geniştir. En yaygın kullanım alanı elektrik enerjisi üretimidir. Linyit termik santrallerde yakılarak elektrik enerjisi üretilmektedir. Ayrıca ev ve iş yerlerinin ısınmasında da kullanılmaktadır. Soba ve kaloriferlerde yakılan linyit ısınma için önemli bir kaynaktır. Tüm bunlardan dolayı da yeraltı kaynağı olarak bulunduğu yerdeki ticari ilişkiler oldukça gelişmiştir. Linyitin Kütahya’da bulunması Kütahya’nın ticari ilişkilerini oldukça geliştirerek ekonomisine katkı sağlamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi