Yalova nüfusunun az olmasının birçok sebebi vardır. Bu sebepler arasında coğrafi konumu, küçüklüğü ve ekonomik yapısı sebep gösterilebilir.

Yalova İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerin arasında yer almaktadır. Bu durum  Yalova'nın göç almasını zorlaştırmaktadır. Büyük şehirlerde daha fazla iş imkanı ve eğitim kurumu olması, insanları bu şehirlere çekerken, Yalova çok fazla göç alan bir şehir statüsünde değildir.

Yalova'da büyük sanayi tesisleri bulunmamaktadır. Bu durum da iş imkanlarını kısıtlamaktadır. İş imkanlarının az olması, Yalova'ya göçü engellemektedir.

Trabzon hurması kurusu neye iyi gelir? Trabzon hurması kurusu neye iyi gelir?

Tüm bunların yanı sıra Yalova yüzölçümü olarak küçük bir şehirdir. Bu nedenle çok fazla alan olmadığı için nüfus sayısı da buna oranla az olarak görülür. 

Son nüfus sayımlarına bakıldığında da aslında Yalova’nın nüfusunun geçtiğimiz yıla oranla artmış olduğunu görüyoruz. Bu da diğer şehirlere göre az nüfuslu olarak görülen Yalova’nın kapasitesine göre oldukça yeterli bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi