Ulaştırma Memur Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Karadağ, eylemde yaptığı konuşmada, “Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz.Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek  toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor.

Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, Bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. 

Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor” dedi. 

Memur Sen Detay

Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli

Karadağ şöyle devam etti, “Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 ₺ kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve Toplu Sözleşme Hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz” 

Muhabir: Beste Temel