Yunusum!... Diyorsun ki

“Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağılı aşı

Yağ ile bal ede bir söz”

Yunusum!...

Senin insancıl ve barışçı sözlerin

Gazze’de işlenen İsrail zulmünü

İnsanlığa reva görülen

Vahşeti durdurmaya yetmiyor

Bilirim senin sözlerin

İnsan olup sözden anlayanadır

İnsanlıktan nasibi yok ise

Benlik ve hırs bürümüşse gözlerini

Allah sözü olsa neticesi yoktur

Diyor ki Yüce Kuran!...

“Allah’ın saptırdığı,

Kulaklarını ve kalbini mühürlediği

Gözlerine perde çektiği kişiyi görmezler mi”

Onlar Hak sözden nasibi olmayan

Kalpleri İlahi Mühürle mühürlenmiş olanlardır

Yunusum!... Sen demez misin?

“Aşksızlara verme öğüt öğüdünden alır değil

Aşksız adam hayvan olur hayvan öğüt bilir değil”

Gazap, kin ve nefret atına binmiş olanların

Atlarının bastığı yerde ot bitmez

Canlılık hayat bulmaz, ot yeşermez

Gazap atlarının nalları altında ezilenlerin ahı

Yedi kat göğü aşar Hak’ka ulaşır

Elbet bir gün lanetlenmiş gazap son bulur

Hak tecelli eder masumlar kurtulur

Aylardan beri ibretle görüyoruz

İsrail’in pervasızca devam eden Gazze zulmüne

Tüm dünyanın seyrettiği canlı yayınlarda

Taş üstünde taş bırakmayan yıkıma

İnsanlık dışı vahşete şahit oluyoruz

Gazze’de atılan bombaların

Barışçı söylemlerle önlenmediğini

Birleşmiş Milletler denilen

Tiyatro sahnesinde

Kendince düzen kurmuş

Vicdansız zorba güçlerin

Dünya hırsı ve bencil menfaatler için

Nasıl alınıp satıldığını

Duyarlı Dünya insanlığının

İsrail’i telin mitingleri eşliğinde seyrediyoruz

İnsanlıktan nasip almamış

Gücü sadece kendisinde gören

Gözü dönmüş sapkın bir anlayışa

Nasıl dur diyebiliriz?

Cevabı henüz bilinmeyen

 Dünya insanlığının sorduğu soru bu

Gazze’ye atılan bombalar heyhat ki

Mescidi Aksa için, özgür Filistin için,

Dünya barışı için

Kahramanca direnen Gazze Şehitlerinin

Göğsünde ateş topu olup sönüyor

Gazze’de atılan bombalar

Aziz Şehitlere Cennet kapılarını açan

Saygı ve selam toplarına dönüşüyor

Yok mu insanlık onurunu kurtaracak

Gazze zulmüne dur diyecek

Hak yolunda, adalet yolunda bir güç?

Yok mu zaferle muştulu bir İlahi tecelli?

Tüm dünya insanlığı zulme dur diyecek

Güçlü bir irade bekliyoruz

6 Mayıs 2024

İstanbul