Yerel basın, bulunduğu kentin genel sesidir.  Kent halkını aydınlatma ve uyarmada, halka gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, Kente halkının mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, yerel basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.

Ancak dövizdeki yükseliş, Türk Lirasındaki yaşanan değer kaybı, basın sektörünü de vurdu. Ülkemizde ve Eskişehir’de, yerel gazetelerin sahipleri, genel yayın müdürleri ve sorumlu yazı işleri müdürleri, artan maliyetler karşısında, ayakta durmakta zorlanıyorlar.

           Kâğıt temininde dışa bağımlı olan Türkiye de, yerel basını zor durumda bıraktı.  Basın ilan kurumu ve satış geliri dışında, başka bir geliri olmayan yerel gazeteler, artan maliyetlerle baş edemiyor. Bu durum, en çok yerel basını etkiledi.

            Ülkemizde yerel basın günümüzde büyük sorunlar yaşamakta ve ayakta kalabilme mücadelesi vermektedir. Anadolu’da pek çok basın yayın kuruluşunda çalışan gazeteciler düşük maaşlarla çalışmak zorunda bırakılmış durumdalar.

          Ülkemizde, bazı yerel gazeteler, sayfa sayısını düşürürken, bazı gazeteler ise tamamen siyah-beyaz olarak çıkma kararı aldılar. Kağıt, baskı ve boya gibi maliyetlerin, yükselmesinin yanı sıra, reklam ve ilan gelirlerinin düşmesiyle, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar.

          Ülke genelinde ve Eskişehir’ de, halkımız her gün bir yerel gazete alarak, destek vermelidir

Aslında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, 16 Nisan 2007 çıkarılan yönetmelikle işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında, kahvehane, çay bahçesi, kır bahçesi ve benzeri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, kitap ve gazete bulundurma zorunludur.  Bu yönetmeliğin işlerlik kazandırılarak da yerel basına destek verilmelidir.

           Yıllardır, Eskişehir’de, yerel basına hiçbir karşılık almadan, destek veriyorum. Çünkü 1971 yılında, Yunus Emre İlkokulu’nda, açtığım sergi ile yerel basın sergi boyunca,  hiç bir menfaat beklemeden yakından ilgilendi,  Hatta İstikbal Gazetesi, köşe yazarı rahmetli S. Fahri Çelen, köşe yazısı ile şahsımı onurlandırmıştı.

Açtığım sergi vasıtası ile tanıştığım, İstikbal Gazetesi köşe yazarı, Rahmetli S.Fahri Çelen ve bazı gazeteci arkadaşlar, köşe yazmamı istediler. Mazeret göstererek, köşe yazamayacağımı söyledim. Sürekli ısrar sonunda da "Size vefa borcum olsun, Eskişehir’e gelince söz köşe yazacağım " dedim.

             Yerel basında, hiç bir karşılık beklemeden, bir müddet Milli İrade Gazetesi’nde köşe yazdık ve Kanal 26’da, “TELE PANEL” adlı program yaptık. Yıllarca da İstikbal Gazetesi’nde, köşe yazdık. Bugün de Şehir Gazetemizde köşe yazarak yerel basına destek veriyoruz.

Eskişehir’de, yerel basının, eldeki imkânları düşünüldüğünde, kalitesi, içeriği, standardı ve baskı açısından, Türkiye’nin, en iyi kentleri arasındadır. Gerek sahipleri, gerekse çalışanları, büyük özveri ve fedakârlıkta bulunuyorlar. 

         Yerel basının, toplum açısından da önemi sorumlulukları vardır.  Öncelikli görevi,kamu hizmetlerini sağlıklı ve doğru biçimde halka duyurmak için, devlet-yurttaş işbirliği ilişkisini sağlamak ve devam ettirmek.
 Kurum/kuruluşlarla, yurttaş ilişkilerini düzenlemek ve yapılan hizmetleri, kamu adına denetlemek ve elde ettiği bilgileri de kamuoyu ile paylaşmaktır. Ulusal iradenin, doğru tecellisi için, demokrasi olgusunu geliştirip, kökleştirilmesine ve sağlıklı işlemesine de ciddi katkıda bulunur.

Yerel basın, demokrasinin de ilk basamağıdır. Halk, kendini yönetenlerin, başarılarını, başarısızlıklarını, yerel basından doğrudan doğruya, daha yakından öğrenme hakkına sahiptir. Bu hakkı yerine getirecek olan da yerel basındır. Yerel basın da demokrasinin sağlıklı işlemesi göreviyle de yükümlüdür.

             Yerel basının, yayımlandığı bölgenin, sorunlarını gündeme getirerek yöneticilere aktarılmasına aracı olur. Bölgeye, ait yerel kültürün zenginleşmesine ve korunmasına katkı sağlar. Yerel yönetimlerin toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasında aracı olur. Yerel siyasetin yapılmasını sağlar

Halkımız, kendini yönetenlerin hatalarını, başarılarını, başarısızlıklarını, yerel basından doğrudan, öğrenme hakkına sahiptir.

     Ayrıca o bölgede yaşayanlara bölgede olanları aktarır. Yerel ekonomiyi, yerel firmaların tanıtımını yaparak, reklamlarını yayınlayarak, destek verir. O bölgedeki sosyal ilişkilerin gelişmesini sağlayarak toplumsallaşmaya katkı yapar. Yerel problemlerin merkezi yönetim bazında çözülmesine katkıda bulunur. 

            Büyük Önder ATATÜRK,, “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesinin temininde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” demiştir.

            Yerel basın, bölge ve kentlerde yaşayanların, her türlü sorununu ve bu sorunların karşısında üretilebilecek çözüm önerilerini, gündeme getiren, tartışan, yerel yönetimle merkezi yönetim arasında köprü işlevi gören, halkın gözü kulağı. Yerel yönetimlerinde dilidir.

            Ülkemizde, tüm kurum/kuruluşlar, şirketler, yerel yönetimler ve halkımız, yerel basının sorunlarını çözümü için, destek vermeli imkanları ölçüsünde katkıda bulunmalıdır.

            Ayrıca bu zor dönemin aşılmasında, hükümet, yerel basına desteğini artırarak sürdürmelidir. Faizsiz kredi, makine teçhizat alımı gibi alanlarda, yardımcı olmalıdır. Çünkü her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen,  yerel basın, kentlerin, sesi, kulağı, gözü ve aynasıdır. O nedenle de  yerel basın, yaşamalı ve yaşatılmalıdır.