Günümüzde hastanelerde, verimliliğin iyileştirilmesinde ileri teknolojiden yararlanma, zaman yönetimi, nitelikli personel istihdamı, katılımcı yönetim felsefesi, etkin maliyet yönetimi "HASTA MEMNUNİYETİ",  hijyen, doktorların tutum ve davranışları ve hastanenin, tıbbi-teknik donanımı en önemli unsurlardır.

Ülkemizde kalite, teknoloji ve hasta memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti veren hastanelerimiz vardır. Bu hastanelerimizden biri de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’dir. Günde 10 bin civarında poliklinik hizmet vermektedir.

Yunus Emre Devlet Hastanesi  600 yataklı, 400 yatak genel, 200 yatak kadın ve çocuk hastalıkları bölümlerinden oluşmaktadır.

Hastanede; 152 adet poliklinik, 74 adet acil müşahede yatağı, 20 adet ameliyathane, 2 adet doğum salonu, 8 adet SDL (sancı doğum lohusa) odası, 5 adet LDRP (doğum yatağına dönüşebilen özel yataklı) oda,  59 adet genel yoğun bakım yatağı, 32 adet kuvöz, 25 adet diyaliz yatağı, 150 adet tek yataklı oda, 236 adet çift yataklı oda, 8 yataklı mahkum servisi olarak 25 farklı yataklı klinik yer alıyor.

Radyoterapi merkezi, Nükleer tıp merkezi ve KETEM Ünitesi bulunmaktadır. Hastanede yatak başına 154,95 m2 alan düşmektedir.  Ayrıca, 686 araçlık 13.944 m2 kapalı otopark, 384 araçlık 9.600 m2 açık otopark bulunmaktadır.

Yunus Emre Devlet Hastanesi, teknoloji ve kalite odaklıdır. Hastanede, yanık Ünitesi, Koroner anjiyografi, Girişimsel anjiyografi, Radyoterapi Sintigrafi, Pet-ct, Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Spor Hekimliği, Hiperbarik oksijen tedavi merkezi, PUVA hizmeti cildiye hastalıklarında kullanılıyor. Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Palyatif Bakım Merkezi mevcuttur.

Ayrıca MR, PET-CT, Sintgrafi, Radyoterapi, Tomografi gibi, yüksek maliyetli tıbbi cihazlarla, hastalara, hizmet vermektedir. Her yıl tıbbi cihaz ve teçhizatın sayısı artmaktadır.

Hastanede, Açık Kalp Ameliyatı - Koroner Bypass’ da yapılmaktadır. Uyku laboratuvarı, Eskişehir’ de ilk kez Yunus Emre Devlet Hastanesinde kurulmuş ve 2010 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Hastane de verimlilik, özellikle de hasta ve yakınının memnuniyeti ön plandadır.  Çünkü sağlık hizmetleri pazarlamasında, "KALİTE" önemli unsurlardan biri haline gelirken çağımızda sağlık sektöründe, hasta perspektifi, sağlıkta hizmet kalitesinin, en önemli bir belirleyicisi olarak gösterilmektedir.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, "Başhekim Yardımcısı" olarak görev yaparken, “Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabibi” olarak atanan Sayın Uzm. Dr. Gamze AKIN MUMCU başarılı çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Uzm. Dr. Gamze AKIN MUMCU, Eskişehir ve Yunus Emre Devlet Hastanesi için şanstır. Çünkü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun, Eskişehir’i  ve özellikle de yönetici olarak görev aldığı hastaneyi çok iyi tanıyor. Herkese nasip olmayan bir kariyere de sahiptir.

Sayın Uzm. Dr. MUMCU rehberliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi, birimlerde, sorunları görüşen, tartışan ve çözümler üretip, hayata geçiren, en önemlisi de  hastaneyi de  yaşamaya değer, anlamlı, bir ortam haline getirmek  için, her türlü fedakârlığı yapıyor.

Yunus Emre Devlet Hastanesi, "KALİTE" ve "AKREDİTASYON" çalışmalarıyla da zirveye yarışıyor. Görüntüleme ve tanı birimlerinde, ileri teknoloji desteğiyle de hastalara  hizmet sunacak imkânlara da sahiptir. Tedarik zinciri kavramı ve  yönetimine özen gösteriliyor. Teknoloji ve konforun yanında hastanedeki personel arasında hizmete yönelik bir rekabet ortamı var.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde,  deneyimli ve ehli tüm tıbbi branşlarda, uzman hekim kadrosu var. Hepsi de hastalarını, BİYO-PSİKO- SOSYAL yönden, sağlıklarını, en iyi şekilde değerlendiriyor, tanı teşhis ve tedavide gerekli özeni de gösteriyorlar.

Bu doktorlarımızdan biri de Cuma günü muayene olduğum Op Dr. Sibel SEVİM AYDIN’dır. Muayene süresince sade, duru, pak konuşması ile moral vericiydi. Dikkat ettik. Muayenede her gelişmeye pozitif yaklaştı. Tespitlerini bir sonuca bağladıktan sonra da önerilerini yaptı. Hastalara karşı davranışı, güler yüzü, hasta ve yakınları ile olan iletişimi örnek teşkil edecek niteliktedir.

Op. Dr. Sibel Sevim AYDIN, her gün onlarca hastaya bakıyor. Hasta ile ilişkilerde, şefkatli, sabırlı, güler yüzlü, alçak gönüllü, hoşgörülü, anlayışlı tavrı, nazik davranışları, ikna kabiliyetiyle ve güvenilirliği ile başarılı bir doktor olarak dikkat çekiyor.

Op. Dr. Sibel Sevim AYDIN hastalarının sağlıklarını en iyi şekilde değerlendiriyor, tanı teşhis ve tedavide gerekli özeni de gösteriyor. Bugüne kadar da yüzlerce hastayı tedavi etmiş. Sağlığına kavuşturmuştur. Her günde onlarca hastaya bakıyor.

Hastalarını tedavide, her türlü tıbbi teknolojiden yararlanıyor. En önemlisi de neyi, nasıl, ne kadar sürede yapacağını, risk ve tehlikelerini, yakın, uzak yan etkilerini, başka seçenekler olup olmadığını, sonuçta nelerin meydana geleceğini, detaylı bir şekilde hastalarına anlatıyor.

Sayın Op. Dr. Sibel Sevim AYDIN,  gerek düşünce, ilham, beyin gücüne dayanan, başlama, bitme, randıman, prodüktivite gibi önceden tespit edilebilecek ölçütleri olmayan, tıp biliminde hastalarını, çok iyi motive ediyor, kısa zamanda sağlıklarına kavuşturduğu gibi korku ve kaygılardan da arındırıyor.

Sayın Op. Dr. Sibel AYDIN, uzmanlık alanında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Tıp alanındaki gelişmeleri sürekli takip ederek bilgisini güncel tutar. Hastalarla etkili bir şekilde iletişim kurar. Hastaların fikir ve düşüncelerini, endişelerini, sorularını ve beklentilerini dikkate alır. Hastaların mahremiyetine ve haklarına saygı gösterir.

Baştabip,  Sayın Uzm. Dr. MUMCU ve ekibini kutluyoruz.