Cuma günü ziyaret ettiğimiz, TEGV’ in, Eskişehir, Atatürk Eğitim Parkı, Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi, çocukların serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirdikleri, bir kuruluştur.. Faydalanan çocuklarımız, çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini kazanırlar. Yanlış anlamalardan doğan, iletişim kazalarına uğramazlar.
           Atatürk Eğitim Parkı, Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’nde, çocuklarımız; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde, cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, bireyler olarak yetişirler.

               Ayrıca çocuklarımız, bilgi ve beceri yönlerini tanırlar,  bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini, kendisi ve toplum için, en uygun şekilde geliştirir, kendisi için gerekli ve yararlı donanımları kazanırlar, bireysel farklılıklarını görür, güçlü, sınırlı yönlerini anlar. Eğitim parklarındaki çeşitli aktiviteler ve yaşantılar içinde, kendini keşfederler.

             Çocuklarımız, değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran kuruluşta, farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin, sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar. İyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan, ayırarak tepki göstermekten ya da takdir duygularını dile getirmekten geri durmazlar. 

            Eğitim parklarında, çocukların boş zamanlarını değerlendirme çalışmaları, önemli bir konu olarak ele alınıyor. Bu alanda, kurum/kuruluşlarla da,  özellikle de okullarla işbirliği yapılıyor.  Derslerinden, arta kalan zamanlarda, duyusal ve düşünsel gelişimlerini ve hatta bedensel beceri gelişimini sağlayacak, uygun faaliyetler yapılıyor.

               Eğitim Parkında, öğrencilere,  temel bilgi ve becerilerin yanı sıra, bilgiye ulaşmanın yolları öğretiliyor, ilgi ve yeteneklerine göre, kendilerini geliştirme olanağı sağlanıyor. Öğrencilerin, zihinsel, duyusal, fiziksel ve sosyal açıdan, sahip oldukları potansiyeli, kullanmalarına zemin hazırlanıyor fırsat da veriliyor.

          Çocuklarımız,  eğlenirken öğreniyor, hem de yeni ilgi alanları yaratıyorlar. Grupla birlikte karar alabilme, kendini grup içinde ifade edebilme, belirlenen kuralları öğrenme ve bu kurallara, uyma gibi, beceriler kazandırılıyor.
              Çocuklarımız,  Eğitim Parkında, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde, hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlanmaktadır.
            Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’nde, çocuklarımızın, daha müreffeh bir yaşama hazırlanma ve kişiliğin geliştirilmesi için, kullanılması yönünden iyi bir fırsattır. Çocuklarımız,  park çalışmalarında, etkinlikleri seçmekte özgürdürler.

             Eğitim Parkı’nda, serbest zamanın değerlendirilmesi, bireyin ilgi, yaş, cinsiyet, öğrenim, kültürel ve toplumsal durumları yanında, Eskişehir’in, demografik yapısı da gözetilerek yapılıyor.   

                  TEGV’de, gönüllülük, bir yaşam biçimidir. Toplumsal projelere, karşılıksız katılmaktır. Herkes gönüllü olamaz. Çünkü gönüllüler, kendi kendisini motive etme yeteneğine sahip, başarmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı ilke edinmiş, iyi ve doğru olduğuna inandığı, bir amaç uğruna çalışan, emeğinin karşılığını ‘geleceği yakalayarak’ alacağını bilen,  isimsiz kahramanlardır.
               Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’  “Toplum Katılımı” olmazsa olmaz konumdadır. Toplum katılımını, birey ya da grup olarak planlama ve uygulama sürecine katılımını sağlıyor. Bu stratejileri sayesinde, toplumdaki kaynakları, eğitim için harekete geçiriliyor. Halkımızın, toplumun katılımı ve TEGV hakkında, daha da bilinçlenmesi sağlanıyor.

             TEGV’in , “Bir çocuk değişir, Türkiye değişir” sloganı ile eğitime katkısı çok büyüktür. Ancak eğitime yaptığı bu katkı, insanımızın, TEGV’e yapacağı, maddi ve manevi katkıları ile orantılı olarak daha da büyüyecektir. Özellikle de çocuklarımızın, parka gelebilmesi için kurum/kuruluşlar, okullar ve veliler, taşıt sağlamalı, onları parka emniyetle gelip ve gitmesine de her türlü olanağı sağlamalıdır.

          KIRAÇ AİLESİ’nin,  özellikle de Rahmetli Suna KIRAÇ’ın, TEGV ve Atatürk Eğitim Parkı, Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’ne  yaptıkları katkıları ile ülkemizde, sorunları üzerinde düşünen, sorgulayan, en önemlisi de sorunlara çözüm üreten, insanların yetişmesine de ciddi katkıda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar.
              TEGV’in, Eskişehir’deki Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi; 23 yıldır, bu imkânı çocuklarımıza sunuyor.  Çocuklarımızın, serbest zamanlarını değerlendirmede önemli bir  kuruluşumuzdur. Görev alan yöneticiler, gönüllüler, veli ve öğrenciler, neyi ve niçin yaptıklarının da  bilincindedir..

         Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi, 23 yıl içinde, çocuklarımıza, ciddi ve verimli hizmetler sundu. Bu süre içinde, üstlendiği sorumluluk gereği, daha çok çocuğa hizmet sağlamanın yollarını aradı.  Pek çok yeniliği de bünyesine taşıdı. Özellikle de “Düşler Atölyesi” çocuk ve velilerden, büyük beğeni aldı.

          Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi, çocukların düş kurmalarına da yardımcı olur. Düşler ise güzellikleri yaratmanın ilk adımıdır.  Nitekim Dalai Lamai, “GÜZEL BİR BAHÇE DÜŞLENMEDEN, BAHÇE SAHİBİ OLUNAMAZ” demişti.                  

              Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi kuruluşundan bu yana 5.264 gönüllüsünün desteği ile 84.235 çocuğa eğitim desteği sağladı.

           Elbette Atatürk Eğitim Parkı, Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’ndeki, bu verimli ve başarılı performansta, en büyük pay,  KIRAÇ AİLESİ’nin, maddi ve manevi  katkıları, TEGV’in, eğitim yöntemleri ve stratejileri yanında, park yöneticisi, Sayın Serpil ÖZTÜRK, ekibi, gönüllüleri, veli ve parka isteyerek gelen çocuklarımızındır.

           Kıraç Ailesini, TEGV, Park Yöneticisi Sayın Serpil ÖZTÜRK

 ekibini ve gönüllüleri kutluyoruz..