Eskişehir’de başarılı olan kurum/kuruluş yöneticilerinden başarılı performans sergileyen, özellikle de bir eser bırakan yöneticileri unutmadık. Onların alanlarındaki her hizmette özellikle de Eskişehir’e kazandırdıkları eserleri ile hep hatırlanacaklar, genç nesillere de örnek olacaklardır.

Bu insanlarımızdan biri de görevden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğüne geçici görevle görevlendiren, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Sayın Cevdet KILIÇ’tır.

Kendisini yıllar önce Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü müdür yardımcılarından, Rahmetli Burhanettin SARIKAYA vasıtası ile tanıdık. Yıllarca da başarılı çalışmalarına, bölgesinde hayata geçirdiği eserlerine de tanıklık ettik.

XVII. Bölge Müdürü, Sayın Cevdet KILIÇ’ı  görevli olduğu süre içinde, Makrohedefleri olan, yenilikçi, sempatik ve dinamik, yapısı ile işinin ehli bir yönetici olarak kurumda verimliliği, performansı ve güveni, etkili bir şekilde koordine etti.  Diğer kurum/kuruluşlara da örnek teşkil edecek icraat sergiledi.

Sayın KILIÇ, Van, Hakkâri, Muş, Tatvan, Edremit, hizmet binalarının yapılmasına vesile olmuş, Eskişehir’de yapılan hizmet binasına da yer temin etmiş ve projesini de gerçekleştirerek, yapımını da sağlamıştır.

Sayın KILIÇ ve ekibi, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekmiş, Tapu ve Kadastro XII Bölge Müdürlüğü, yetki alanındaki illerdeki okullara, Çanakkale Şehitleri Kütüphanesi adıyla, “ Z- KÜTÜPHANELERİ”  kazandırmıştır.

Bilecik ilinde, Kız İmam Hatip Anadolu Lisesine  Çanakkale Şehitleri Kütüphanesi adıyla,  Z- KÜTÜPHANESİ açılışında, geniş bir katılım vardı.  Okul yöneticilerinin ve öğrencilerin mutluluğu yüz ve sözlerine yansımıştı.

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü tarafından okullarda gerçekleştirilen, “Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin” sayısı, her geçen gün arttı. Öğrenciler, Z Kütüphaneleri ile istenilen bilgiye, kolayca ulaşılabiliyor, güvenli, bir ortamda dijital kaynaklara erişilebiliyor, eğlenerek öğreniyorlardı.

Sayın KILIÇ döneminde, Tapu Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’ de, tüm tapu kayıtları, TAKBİS yazılım programı ile bilgisayar ortamına aktarıldı. Bu program sayesinde, mükerrerlik önlendi, en önemlisi de “Bilgi Bankası” oluşturuldu.  Bu sistem hem kuruma hem de hizmet alanlara zaman da kazandırdı.

TAKBİS, aynı zamanda, bir “VATAN BİLGİ Sistemi olduğundan MERLİS( Millet Bilgi Sistemi”  ve MASAK( ekonomik suçlar) sistemleri ile entegrasyon sağladı. Adalet ve Maliye Bakanlıklarına da tapu işlemleri ve mülkiyet bilgileri, aynı anda aktarılıyordu. Böylece, sahtecilik olayları da önlenmiş olmuştu.

Sayın KILIÇ döneminde kurumda, hizmetler, hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf, bir kamu yönetimi oluşturulmuştu. Tapu dairelerine gelen vatandaşlar, numeratörden numarasını alıyor. Evrakını, ilgili tapu dairesine teslim ediyor. Vatandaşa, ’ bekleme git’ denmiyor, müşteri memnuniyeti de her geçen gün arttı.

Sayın KILIÇ döneminde, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü’nde, sorunları görüşen, tartışan ve çözümler üretip hayata geçiren, en önemlisi de kurumu yaşamaya değer, anlamlı bir ortam haline getirmek ve işgücünün de sonsuz yeteneklerinden, tam olarak yararlanmak için hummalı bir takım çalışma ortamı vardı.

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü’nün başarısındaki önemli neden kurumun yönetim kadrosunun, sürekli ve kalıcı olması, özellikle de  ekip ve proje çalışmalarını, süreklilik kazanması, personele, hizmet etme duygusu aşılanması, icraatının, şeffaf ve açık hale getirilmesiydi.

Sayın Cevdet KILIÇ’la  her görüşmemizdeki fikir, düşünce ve icraatları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın ATLI’nın, “Kadastro 2005 Panelindeki, ” … İnsan dünyaya, bir defa geliyor. İnsanın, bir ömrü var. Bir hayatı var. Bu hayat içerisinde de, hizmet etme noktasında, fırsat her zaman ele geçmiyor. Geçen fırsatı da her şeyiyle, iyi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.  Biz, olaya bu açıdan bakarak, arkadaşlarımla omuz omuza verdik.  Öncelikle ne yapabiliriz veya bu kurum için ne yapmamız gerekir? diye oturduk. Projeler ortaya koyduk.” sözlerini hatırlardık.

Sayın Cevdet KILIÇ döneminde,  Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü, bilgi birikim, özellikle de yeniden yapılanma çalışmaları sayesinde, başarılı çalışmalar için gerekli ön koşul olan altyapıya sahip oldu. Özel ve resmi kurum/kuruluşlar arasındaki etkin ve samimi işbirliği ile de sektöründe büyük bir sıçrama yapmıştı.

Sayın KILIÇ döneminde  Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü’nde, Kurumsal Planlaması ile birlikte, hizmet seviyesinde ve işgücü veriminde artış oldu. Verim ve kalite, kurumda,  felsefe haline geldi. Halkımızın memnuniyeti de arzu edilen boyuta ulaşmıştı.

Sayın KILIÇ,  kurumunda liyakat sahibi bir yöneticimizdi. Çalıştığı kurumların yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde işlemesi, vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesinde, kurumun sunmuş olduğu başarı oranının yükselmesinde, etkili çalışmalar yapmıştır.

Sayın KILIÇ, kurumda "ORTAK AKIL", "ORTAK PAYDA " ve "TAKIM RUHU" gibi kavramları ön planda tuttu. Kişi/kişiler, hiçbir ayrıcalık olmadan,  “yalın yurttaş" kimliği ile sorunlarını ve istemlerini kendisine aktardı.

Sektöründe liyakat sahibi olan ve görevinde başarılı da performans sergileyen Sayın KILIÇ, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünde, geçici olarak niçin görevlendirildi bilinmez ama bu gelişme kurum ve hizmet verilen kentler için büyük kayıptır.

 Sayın KILIÇ, bu görevlendirme için ne düşünüyor bilmiyoruz ancak Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğüne kazandırdığı hizmet binası ve verimli çalışmaları ile hep hatırlanacaktır.